H2 PICTO NIGIRIPrivacybeleid

Respect voor privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens is een factor van vertrouwen, een waarde die bijzonder belangrijk is voor de bedrijven van de FOODEX Group.

Dit beleid is ontwikkeld om de toewijding van onze groep aan het respecteren van privacy te delen.

Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

Er is een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld om de privacy en persoonlijke gegevens van iedereen te beschermen.

De DPO voert zijn taken onafhankelijk en in coördinatie met de bedrijven van de Groep uit.

De DPO staat garant voor vertrouwen. De DPO is een specialist in de bescherming van persoonlijke gegevens, verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de regels voor gegevensbescherming en is het belangrijkste aanspreekpunt voor de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) in Frankrijk en voor iedereen die betrokken is bij het verzamelen of verwerken van persoonlijke gegevens.

Principes die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens

De bedrijven van de FOODEX Groep verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, en in het bijzonder de General Data Protection Regulation (GDPR), evenals alle lokale wetten die van toepassing zijn in de landen waarin ze actief zijn.

Beleid voor het beheer van persoonsgegevens wordt geïmplementeerd in bedrijven en de naleving van de bepalingen ervan wordt gecontroleerd.

1. Gespecificeerd, expliciet en legitiem doel van de verwerking :
Persoonsgegevens worden verzameld voor specifieke doeleinden (purposes), kenbaar gemaakt aan de betrokken personen. Deze gegevens mogen vervolgens niet worden gebruikt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden.

Deze gegevens worden eerlijk verzameld; ze worden niet verzameld zonder medeweten van de betrokkenen.


2. Evenredigheid en relevantie van de verzamelde gegevens:
De verzamelde persoonsgegevens zijn strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor ze worden verzameld. De bedrijven van de FOODEX Groep spannen zich in om de verzamelde gegevens tot een minimum te beperken, nauwkeurig en actueel te houden en de rechten van de betrokken personen te vergemakkelijken.

3. Beperkte bewaartermijn voor persoonsgegevens :
Persoonsgegevens worden bewaard gedurende een beperkte periode die niet langer is dan de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

De bewaartermijnen worden aan de betrokkenen meegedeeld en variëren naargelang de aard van de gegevens, het doel van de verwerking of wettelijke of reglementaire vereisten.

4. Vertrouwelijkheid / Gegevensbeveiliging :
Beleid voor de bescherming van informatiesystemen wordt geïmplementeerd, aangepast aan de aard van de verwerkte gegevens en de activiteiten van het bedrijf.

Er worden passende fysieke, logische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen en in het bijzonder om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

De bedrijven van de FOODEX Groep eisen ook van elke onderaannemer de nodige garanties om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te garanderen, met name via contractuele verbintenissen.

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar landen binnen of buiten de Europese Unie (met name naar Japan, waar onze moedermaatschappij is gevestigd). Als dit het geval is, worden de betrokken personen hiervan specifiek op de hoogte gesteld en worden specifieke maatregelen genomen om toezicht te houden op deze overdrachten.


5. Individuele rechten :
We nemen alle nodige stappen om ervoor te zorgen dat individuen effectieve rechten hebben op hun persoonlijke gegevens:
- Duidelijke en uitgebreide informatie over de uitgevoerde gegevensverwerking, gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk voor iedereen.
- Eenvoudigere toegang tot gegevens: Iedereen heeft rechten op de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, die hij/zij te allen tijde en kosteloos kan uitoefenen.

Personen hebben het recht op toegang tot al hun persoonsgegevens en, in bepaalde gevallen, om deze te laten rectificeren (onjuiste of onvolledige gegevens), wissen of om een tijdelijke beperking van het gebruik ervan te verzoeken. Personen hebben ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid met betrekking tot gegevens die zij persoonlijk hebben verstrekt en wanneer deze gegevens zijn verstrekt op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de persoon of de uitvoering van een contract.

Dergelijke verzoeken moeten worden gericht aan de DPO, hetzij per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien), of per post naar :

DPO

Foodex SAS

64 rue du Ranelagh

75016 Paris

6. Controle van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens
Dit beleid, dat voor iedereen toegankelijk is via verspreiding en affichering, wordt regelmatig bijgewerkt om rekening te houden met ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en eventuele wijzigingen in de organisatie van de FOODEX Group.

Dit algemene beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens wordt aangevuld met :

- Gerichte informatiedocumenten over de doeleinden van de uitgevoerde gegevensverwerking, de ontvangers van de gegevens, hun bewaartermijnen en de praktische procedures voor het uitoefenen van de rechten van individuen.

- Aanvullende clausules opgenomen in contractuele documenten en interne charters