H2 PICTO GYOZAAlgemene gebruiksvoorwaarden


Vooraf wordt gespecificeerd dat de gegevens die via deze site worden verzameld uitsluitend professioneel zijn en alleen worden gebruikt in het kader van commerciële relaties tussen de bedrijven van de FOODEX Group en haar zakelijke klanten. Dit sluit echter het mogelijke gebruik van persoonsgegevens in het kader van deze relaties niet uit.

De persoonsgegevens die op deze site kunnen worden verzameld, zijn de volgende:

- Account aanmaken/profiel: bij het aanmaken van een account worden uw naam, voornaam, geboortedatum, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en aansluitingsgegevens geregistreerd.

- Betaling op de site: in het geval van financiële transacties op de site worden gegevens met betrekking tot uw creditcard ingevoerd op de module van onze bankpartners.

- Contact: wanneer u het contactformulier invult, worden uw naam, voornaam, e-mailadres en uw bericht verzameld.

Uw persoonlijke gegevens worden hoofdzakelijk als volgt gebruikt:

- Toegang tot en gebruik van de site

- Bestrijding van fraude, misbruik van uw gegevens, virussen en andere kwaadaardige software

- Het aanmaken van uw professionele profiel noodzakelijk voor het aangaan van onze commerciële relaties

- Het leggen van commerciële contacten

- U commerciële informatie sturen over onze activiteiten

Wanneer bepaalde informatie verplicht is om toegang te krijgen tot specifieke functies op onze site, wordt dit aangegeven op het moment dat de gegevens worden ingevoerd. Als u weigert deze informatie te verstrekken, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde diensten, functies of delen van de site.

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is, tenzij u gebruik maakt van uw recht op verwijdering (op eenvoudig verzoek aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien) of indien een wettelijke of reglementaire verplichting een langere periode oplegt.

Gedurende deze periode implementeert de Site de organisatorische, software-, juridische, technische en fysieke middelen die nodig zijn om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen, om te voorkomen dat deze worden beschadigd, verwijderd of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden.

De toegang tot uw persoonlijke gegevens is strikt beperkt tot de werknemers van FOODEX SAS, die gemachtigd zijn uit hoofde van hun functie en gehouden zijn tot geheimhouding. De verzamelde gegevens kunnen echter worden doorgegeven aan onderaannemers die contractueel verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de taken die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de site en zijn diensten, evenals voor het goede beheer van de relatie met u, zonder dat u hiervoor toestemming hoeft te geven. Er wordt gespecificeerd dat de onderaannemers in het kader van de uitvoering van hun diensten slechts beperkte toegang hebben tot uw gegevens en een contractuele verplichting hebben om deze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Buiten de hierboven vermelde gevallen verbindt Foodex zich ertoe om uw gegevens niet te verkopen, te verhuren, over te dragen of er toegang toe te geven aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij daartoe gedwongen door een legitieme reden (wettelijke verplichting, strijd tegen fraude of misbruik, uitoefening van rechten van verdediging, enz.)

Sommige ontvangers van de verzamelde persoonsgegevens bevinden zich buiten de Europese Unie, in Japan. Met deze derden is een gegevensbeschermingsovereenkomst ondertekend, gebaseerd op de standaardclausules die zijn opgesteld in overeenstemming met de vereisten van Richtlijn 95/46/EC van 24 oktober 1995 die van kracht was op de datum van ondertekening van de overeenkomst.

In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en regelgevende bepalingen, met name de gewijzigde Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden, evenals de Europese Verordening nr. 2016/679/EU van 27 april 2016 (van toepassing op 25 mei 2018), hebt u de volgende rechten:

Uw recht op toegang uitoefenen, om te weten te komen welke persoonsgegevens op u betrekking hebben
Verzoek om bijwerking van uw gegevens als deze onjuist zijn
Verzoek om overdraagbaarheid of verwijdering van uw gegevens
Vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken
Op legitieme gronden bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens
bezwaar maken tegen of uw toestemming intrekken voor het gebruik van uw contactgegevens door onze diensten voor het verzenden van onze promoties en aanbiedingen via e-mail, sms-berichten, telefoongesprekken en post.
U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of per post ter attentie van :

DPO

Foodex SAS

64 rue du Ranelagh

75016 Paris

France

Om veiligheidsredenen en om frauduleuze verzoeken te voorkomen, moeten alle verzoeken vergezeld gaan van een identiteitsbewijs. Het identiteitsbewijs wordt vernietigd zodra het verzoek is verwerkt.

Als u problemen hebt met het beheer van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met de Commission Nationale Informatique et Liberté (www.cnil.fr).